Όροι Κράτησης και Πολιτική Ακύρωσης

 • Το συνολικό κόστος υπολογίζεται βάσει του συνόλου των ημερών ενοικίασης και εξαρτάται από τον τύπο του σκάφους.
 • Η ενοικίαση ξεκινά κάθε ημέρα στις 09:00 και τελειώνει στις 17:30 την ίδια ήμερα.
 • Το τελικό κόστος περιλαμβάνει το κόστος ενοικίασης του σκάφους, τον ΦΠΑ, τον καθαρισμό του σκάφους μετά την ολοκλήρωση της ενοικίασης και την ασφάλιση τόσο του σκάφους όσο και των επιβατών (ασφάλεια προς τρίτους).
 • Η εταιρεία Panos Boats & Trips χρεώνει επιπλέον κόστος καθαρισμού μόνο σε περίπτωση που το σκάφος επιστραφεί πολύ βρώμικο. Η χρήση παπουτσιών στο σκάφος, απαγορεύεται καθ’ όλη την διάρκεια της ενοικίασης για λόγους τήρησης κανόνων υγιεινής και για διατήρηση της καθαριότητας του σκάφους.
 • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν το κόστος των καυσίμων.
 • Για να επιβεβαιωθεί μία κράτηση, απαιτείται προκαταβολή 30% του συνολικού ποσού. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που η κράτηση ακυρωθεί μετέπειτα. Το υπόλοιπο 70% πληρώνεται 6 (έξι) εβδομάδες πριν από την έναρξη της περιόδου ενοικίασης.
 • Για οποιαδήποτε κράτηση ακυρώνεται ένα μήνα πριν την έναρξη της περιόδου ενοικίασης, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων.
 • Για την επιβεβαίωση μίας κράτησης απαιτούνται στοιχεία πιστωτικής κάρτας του πελάτη (αριθμός, ημερομηνία λήξης και κωδικός ασφαλείας) τα οποία διατηρούνται μέχρι την λήξη της ενοικίασης σε ασφαλές σύστημα, τηρουμένων των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Σε περίπτωση κακοκαιρίας και εάν οι τοπικές λιμενικές αρχές απαγορεύσουν το απόπλου, η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα και τα χρήματα επιστρέφονται στον ενοικιαστή.
 • Εάν υπάρχει περιορισμένη κακοκαιρία που δεν επιφέρει κανέναν κίνδυνο (πχ συννεφιά) και δεν υπάρχει απαγόρευση απόπλου από τις τοπικές λιμενικές αρχές, η ενοικίαση εξακολουθεί να ισχύει και δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων.
 • Η εταιρεία Panos Boats & Trips διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε προγραμματισμένη ενοικίαση ανά πάσα στιγμή λόγω συνθηκών που μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα (πχ. τεχνικό πρόβλημα).
 • Η παράταση της ενοικίασης σκαφών πραγματοποιείται μόνο μετά από συμφωνία με την εταιρεία “Panos Boats & Trips” και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας επιστροφής του σκάφους κατά τη συμφωνημένη ημερομηνία, ώρα και τόπο για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων κακών καιρικών συνθηκών, ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την επιπλέον χρέωση, και εάν το σκάφος οδηγείται από καπετάνιο, ο ενοικιαστής αναλαμβάνει το κόστος διανυκτέρευσης και διατροφής αυτού, καθώς επίσης και το κόστος των επιπλέον καυσίμων.
 • Εάν το σκάφος επιστραφεί 15 έως 60 λεπτά αργότερα, υπάρχει επιπλέον χρέωση 50,00 €.
 • Ο χειριστής του σκάφους ΔΕΝ επιτρέπεται να καταναλώνει αλκοόλ – στην θάλασσα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες με την οδήγηση στην άσφαλτο.
 • Παρακαλώ, οδηγείτε υπεύθυνα. Ανάρμοστή οδηγική συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή. Η εταιρεία Panos Boats & Trips έχει το δικαίωμα να λύσει το συμβόλαιο ενοικιαστής ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία επιστροφή χρημάτων εάν ο ενοικιαστής δεν σέβεται και δεν τηρεί τους όρους. μίσθωσης, όπως αυτοί ορίζονται γραπτά στο συμβόλαιο που υπογράφεται και από τα δύο μέρη.